Visie op mediation

Relaties spelen een grote rol in het leven.

Relaties met ouders, (klein)kinderen, familie, (zaken-) partners, (sport)vrienden, leidinggevenden, collega´s, buren, leveranciers, enz.

Hoe we die relaties op verschillende momenten in het leven ervaren, heeft invloed op hoe we ons van dag tot dag voelen. Het onderhouden van relaties is belangrijk. Soms komt er een kink in de kabel. De vraag is dan hoe we de ver(stand)houding weer op de rit krijgen. Gelijk hebben of krijgen, zich gelukkig, gewaardeerd, gestimuleerd voelen in een relatie wordt door verschillende factoren bepaald.

Zo'n proces om de relatie te herstellen verloopt nogal eens moeizaam en vraagt naast aandacht en zorgvuldigheid, energie en tijd van de betrokkenen. Ook het kostenaspect kan een rol spelen. Op die momenten is het goed een beroep te doen op een mediator, die is ingeschreven in het register van Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Deze neutrale deskundige biedt partijen naast een luisterend oor, professionele ondersteuning bij het verkennen en afwegen van de gezamenlijke en individuele belangen in de relatie, voor nu en de toekomst.Mediation

Wie een conflict heeft, wil daar zo snel als mogelijk een oplossing voor.

Mediation (conflictbemiddeling) speelt in op de behoefte om mondig, sneller, goedkoper en praktisch een kwestie zelf op te lossen zonder tussenkomst van advocaten en rechters. Ondanks alle inspanningen komt het voor dat u er zelf niet uitkomt in een kwestie

 • op het WERK:  collega, team, leidinggevende, re-integratie en dergelijke
 • met FAMILIE:  met de partner, de kinderen, (schoon)ouders, andere dierbaren
 • op ZAKELIJK gebied:  afspraken in de maatschap, huur- of andere contracten
 • met BUREN:  erfgrens, (geluids)overlast, enz.
 • op de (sport)VERENIGING:  beleid, financiele verantwoording, leden onderling, enz.

Wat u van mij mag verwachten?

 • vertrouwelijkheid en neutraliteit;
 • duidelijke, professionele en voortvarende aanpak;
 • voldoende gelegenheid om uw kant van het verhaal te vertellen en toe te lichten;
 • aandacht voor uw wensen en belangen t.a.v. de toekomstige relatie met de andere partij(en);
 • inzetten van interventies om de communicatie te bevorderen;
 • alle ruimte om oplossingen in te brengen;
 • indien gewenst, voldoende gelegenheid om ruggespraak te houden met financiele, pensioen- of andere experts;
 • zorgvuldig vastleggen van wat u met de ander(en) bent overeengekomen;
 • lagere kosten dan b.v. advocaat. Deze kosten worden volgens een met de andere partij(en) overeen te komen formule - meestal 50/50 - gedeeld.

Mediation leidt in de meeste gevallen tot meer bevredigende oplossingen en aanzienlijke kostenbesparingen in vergelijking met langdurige en ongewisse gerechterlijke procedures.

Zit u met een kwestie waar u ondanks verwoede pogingen samen niet uitkomt? Heeft u nog vragen over bepaalde aspecten van mediation. Bel +31 (0)6 524 20 317 of mail naar info@andpartners.nl en vraag een gratis kennismakingsgesprek aan.

Als MfN Registermediator volg ik de richtlijnen van Mediatorsfederatie Nederland, zie mediatorsfederatienederland.nl

Wilt u meer informatie over mediation in Nederland zie mediationnederland.nl

An Dittmar, MfN Registermediator, is gespecialiseerd in (echt)scheidingen, arbeidsconflicten en kwesties tussen familieleden en buren. Wat onderscheidt een MfN Registermediator - zie MfN Registermediator. Juist in deze ongewisse tijd van Corona en strikte RIVM maatregelen is het belangrijk kwesties, waar u samen niet uitkomt, zo snel als mogelijk op te pakken - zie Mediation juist nu

Mediations kunnen zowel in het Nederlands als Engels plaatsvinden. Onze mediation tarieven hebben wij samengevat in een PDF, u kunt deze hier bekijken. TarievenCounseling

Zelf opnieuw het wiel uitvinden of advies en steun inroepen van een ervaringsdeskundige ...

Hebt u het gevoel dat u als zelfstandige vaak alleen voor beslissingen staat? Of het nu gaat om uitbreiding of reorganisatie, ondersteuning bij de introductie van een nieuw produkt of dienst, of een operationeel logistiek project uitvoeren.

Wij bieden u een professioneel klankbord in de vorm van een personal coach. Een grondige analyse van de vraag en inventarisatie van de behoeften en wensen van de opdrachtgever vormen de basis van onze samenwerking. Complexe kwesties worden tot de kern teruggebracht. Onze adviezen en ondersteuning zijn op de praktijk gericht.
 
ANDPartners biedt gedegen kennis en ervaring op het gebied van:

 • project management
 • verkoop, afzet-markten en -kanalen, klantbenadering
 • supply chain en logistiek
 • het voorkomen resp. professioneel omgaan met conflicten
 • veranderingsprocessen

Door direct persoonlijk contact met de opdrachtgever zijn de communicatielijnen kort. Wilt u professioneel advies of ondersteuning met gegarandeerd resultaat? Bel vrijblijvend met ANDPartners op +31 (0)6 524 20 317 of mail naar info@andpartners.nlTraining & Coaching

Hoe belangrijk vind je het om je te blijven ontwikkelen, in jezelf te investeren, jouw kwaliteiten uit te bouwen, nieuwe mogelijkheden te ontdekken met als resultaat dat je, privé en zakelijk, meer in balans bent en betere resultaten scoort. Iedereen communiceert en onderhandelt en regelmatig ervaren we dat de boodschap niet helemaal overkomt zoals bedoeld.  

Tijdens de trainingen c.q. coachingstrajecten van ANDPartners krijg je handvatten aangereikt om effectiever  te kunnen communiceren, onderhandelen of te verkopen.  De ervaring leert dat daarbij geregeld een combinatie van onderstaande aandachtsgebieden aan de orde komt:

 • besturen/leiding geven met een visie
 • sales, sales management en (key) account management
 • relatiebeheer
 • customer service
 • beurstraining
 • effectief communiceren
 • effectief onderhandelen
 • teambuilding, teamleader en teamplayer
 • motivatie
 • talentontwikkeling
 • time management
 • conflict management
 • hospitality
 • mistery guest
 • VMO - Vereniging Management Ondersteuning
 • VOS - veilig over straat


Opdrachtgever en trainer
De trainer voert zelf het intake-gesprek en is degene die de training op maat maakt en geeft.

Tijdens onze maatwerk-trainingen leer je te communiceren en onderhandelen volgens een duidelijke structuur. Hierdoor lopen gesprekken en onderhandelingen vlotter, gemakkelijker en wordt er beter gescoord.

Nazorg
Drie maanden na een training kan een dagdeel “evaluatie” worden gepland. Ervaringen worden uitgewisseld en relevante oefeningen kunnen worden herhaald. Gedurende de tussenliggende drie maanden kun je contact met de trainer houden. Dit kan telefonisch en per e-mail. De trainingen kunnen eventueel worden gecombineerd met coaching-on-the-job.

Geinteresseerd? Neem dan voor een vrijblijvende orientatie en offerte contact op met Lex Dittmar op +31 (0)6 140 56 428.Partners

JMJ Foto 2019 06 12 250
An Dittmar
+31(0)65 24 20 317
e-mail

Opgegroeid in een landelijke omgeving zocht en vond An Dittmar na een brede middelbare school- en beroepsopleiding haar uitdagingen in de Randstad. Naast een fulltime baan bij multinationals als Burmah Castrol, Crawford & Russel, 3M, OMRON Electronics en Corning B.V. volgde zij cursussen en avondstudies die zij afrondde met een MBA in Management.

Gesteund door haar partner en leidinggevenden stroomde An Dittmar via het managen van een aantal kwaliteits- en bouwprojecten door naar de functie van European Customer Service Manager en uiteindelijk European Operations Manager, verantwoordelijk voor inkoop, customer service en magazijn/distributie. Deze werkzaamheden brachten haar in contact met klanten en collega's uit landen en culturen over de hele wereld; voor haar van grote toegevoegde waarde.

Toen zij in 2007 besloot het internationale bedrijfsleven vaarwel te zeggen, stond voor An Dittmar vast dat zij als gekwalificeerd mediator in de Randstad aan de slag wilde. Mediation gaat nl. over communicatie in persoonlijke en zakelijke relaties met de vraag: hoe krijgen we de ver(stand)houding weer op de rit? Daarbij is 't o.a. essentieel te ontdekken hoe belangrijk het voor betrokkenen is dat de relatie deels of volledig hersteld wordt, in welke vorm zij de toekomstige relatie zien en welke belangen van de individuen en/of de organisatie daarbij een rol spelen.

Om haarzelf regelmatig een spiegel voor te houden, neemt An Dittmar actief deel aan intervisiegroepen met collega-mediators uit de Randstad. Ook zorgt ze elk jaar voor de nodige bijscholing om haar kennis en vaardigheden op peil te houden.

Naast haar praktijk als MfN Register-, Familie en Arbeidsmediator staat An Dittmar ingeschreven bij de doorverwijzingsvoorziening van de rechterlijke macht (Rechtbank Den Haag en Juridisch Loket) en is zij actief sinds 2008 als Mediator bij Bemiddeling & Mediation, Den Haag. Ook zet zij zich sinds 2010 in voor PUM als senior expert Trade & Supply Chain Management en is An Dittmar tolk-vertaler Engels.

AGJDittmar 350
Lex Dittmar
+31(0)6 140 56 428
e-mail


Lex Dittmar is een pragmatisch, down-to-earth business executive met bewezen capaciteiten op het gebied van produkt, national account en sales management. Hij is klant en resultaat gedreven met oog voor kwaliteit en detail. Gericht op lange termijn succes maar niet zonder te profiteren van korte termijn kansen en mogelijkheden.

Lex Dittmar richt zich op

Counseling

Als personal coach biedt hij een professioneel klankbord. Complexe kwesties worden tot de kern teruggebracht. De adviezen en ondersteuning zijn op de praktijk en de toekomst gericht.

Training & Coaching

Lex Dittmar is een allround sparring partner en coach voor persoonlijke en team ontwikkeling. Hij verzorgt individuele en team trainingen, bij voorkeur in-company. Uw werk, of het nu in het bedrijfsleven of de sportwereld is, valt te vergelijken met topsport. Zoals u weet, komen succes en voldoening niet vanzelf. Topsporters weten dat ook en trainen dus regelmatig op die onderdelen die het verschil maken tussen wel of geen succes en voldoening. Voor u en uw bedrijf geldt hetzelfde.

 

Wij koppelen brede theoretische kennis aan jarenlange ervaring in verschillende organisaties en markten onder zeer diverse omstandigheden. Wij streven naar een optimale samenwerking met de opdrachtgever(s) door service en persoonlijke aandacht. Naast integriteit, neutraliteit, zorgvuldigheid en betrokkenheid hopen zowel An als Lex Dittmar dat hun inzet als mediator, respectievelijk counselor/trainer/coach zich onderscheidt door:

3 TekensAlle merknamen zijn auteursrechtelijk beschermd door hun respectievelijke eigenaars, alle andere content is eigendom van ANDPartners.